Reglement deelnemers Liet

Criteria voor inzending
Je ingezonden geluidsopname is een origineel nummer in het Fries of in één van de Friese streektalen van maximaal 4 minuten. Op de datum van de finale mag het nummer niet langer dan een jaar gepubliceerd zijn. Je begeleidt jezelf of laat je begeleiden door (mede) muzikanten. De opname moet vergelijkbaar zijn met de uiteindelijke podiumpresentatie.

Het moet gaan om een opname van redelijke kwaliteit, die de jury een goede indruk geeft van het nummer en de band/artiest. Het hoeft nog geen studiokwaliteit te zijn, maar de jury moet de opname wel goed kunnen beoordelen op muzikaliteit, tekst en compositie.

Inschrijven
Deelnemers presenteren zich als soloartiest of met band aan de hand van een audioopname van het nummer. De opname wordt als bijlage (mp4) meegestuurd.

Inschrijven doe je door op de website het inschrijfformulier geheel in te vullen en de gevraagde bestanden toe te voegen.

Selectie
De ingezonden opnames worden beoordeeld door een selectiejury. Dit doet de selectiejury op basis van de volgende criteria:
– De kwaliteit van de muziek;
– De kwaliteit van de tekst;
– Vernieuwing/innovatie van het nummer;
– De algemene indruk van de inzending.

Bij voldoende aanmeldingen maakt de selectiejury een voorselectie. Maximaal 12 acts worden toegelaten tot de volgende ronde, waarbij het publiek middels een stemming via www.liet.frl twee acts een “wildcard” voor de finale toekend. De overige zes finalisten worden door de selectiejury gekozen.

Alle acts die de voorselectie doorkomen en meedoen aan de digitale publieksstemming, zijn bereid om aan live-uitzendingen van Omrop Fryslân mee te werken.

Kosten
De organisatie betaalt geen gages uit voor de optredens. Reis- en onkosten zijn voor de deelnemers zelf. De organisatie draagt zorg voor het aanbieden van de bijbehorende productie en publiciteit.

De line-up
In de finale is de organisatie van Liet verantwoordelijk voor de line-up.

Apparatuur/backline
Bij de voorrondes op 25 september en 2 oktober in Noardewyn Live van Omrop Fryslân wordt met verschillende backlines en soundchecktijden gewerkt. Solisten en duo’s werken met een kleine backline en soundchecken net voor of tijdens het programma. Bij kleine bands wordt met een akoestische set gewerkt (zonder drumstel) en is de soundcheck tussen 12.00 en 13.00 uur. Bij een aantal grotere bands kan een volledige backline gebruikt worden, maar dit gaat in overleg. De soundcheck is dan tussen 10.00 en 12.00 uur.

Bij de finale op 6 november maken de deelnemers gebruik van de backline van de organisatie van Liet. De soundcheck zal verdeeld worden over 5 en 6 november. Alleen na overleg en instemming van de organisatie kan gebruik gemaakt worden van een eigen backline. Dit verzoek moet 15 dagen voor de finale ingediend zijn bij de organisatie van Liet.

Jury
Een deskundige vakjury beoordeelt de presentaties bij de finale van het festival Liet.

De jury hanteert daarbij weer de criteria: kwaliteit van de muziek, kwaliteit van de tekst en de algemene indruk. Bij de finale wordt het optreden en de podiumpresentatie ook meegewogen.

Prijzen
De juryprijs wordt bepaald door de vakjury.
Naast eeuwige roem zijn er de volgende prijzen te winnen:
1. De winnaar krijgt de mogelijkheid om een professionele registratie te maken van het nummer.
Optioneel: Indien er binnen een jaar na de finale een Liet International wordt georganiseerd dan wordt de winnaar van Liet direct geplaatst in de internationale finale. Deze winnaar kan in dat geval rekenen op een professionele begeleiding op weg naar Liet International. [NB. De winnaar van Liet 2019 gaat naar Liet International 2020, ook als dat festival pas in 2021 plaatsvindt in verband met de coronamaatregelen]
2. Er wordt een tekstprijs uitgereikt.

Rechten
De deelnemers gaan akkoord met het gebruik door Stichting Liet ‘91 van beeld- en geluidsopnames, die door de Stichting rechten-vrij gebruikt kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden.

De informatie die de deelnemers verstrekken aan Stichting Liet ’91, mag gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op bijvoorbeeld de sociale media kanalen van Liet.

De deelnemers verklaren en garanderen dat de teksten en/of composities geen inbreuk maken op het auteursrecht of ander recht van derden.

Het bestuur van Stichting Liet ’91 blijft eindverantwoordelijk voor alle (hier bovengenoemde) onderdelen van de Liet finale. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

FINALE DAG! 🤩 | Vanavond nemen 10 fantastische finalisten het tegen elkaar op tijdens de finale van Liet 2019 in Neushoorn! Je kunt genieten van optredens van: 💥 Broken Brass Ensemble + Aart Lus & Ed Lip 💥 Woe Blind Birds + Elizabeth Kooy 💥 Leonard Ford + Marcel Smit 💥 WIEBE + Esther de Jong 💥 Twarres Nog geen tickets? Bestel dan snel via bit.ly/tickets-liet en mis dit spektakel niet! (Beeld: @Neushoornlwd) . . . . #liet2019 #finale #frysksjongfestivalliet #songfestival #festival #neushoorn #leeuwarden #fryslan #friesland #frysk #poppodium #finalisten #artiesten #twarres #muzyk #muziek #live #optreden #tickets #brokenbrassensemble #woeblindbirds #twarres #elizabethkooy #aartlusedlip #wiebe #marcelsmit #leonardford #estherdejong

We zijn al druk bezig met het opbouwen van het podium in @NeushoornLwd! Wie zien we morgen bij de finale van Liet?! 😀 Ticketlink in bio! . . . . #liet2019 #finale #neushoorn #leeuwarden #ljouwert #friesland #fryslan #poppodium #artiesten #finalisten #podium #opbouw #optreden #songfestival

Leuk nieuws! Twarres, van onder andere het nummer ‘Wêr bisto’, gaat de finale van Liet op een historische manier openen! En dat niet alleen, want Twarres wordt ook nog eens ondersteund door het Fries Jeugd Orkest. Niet alleen wij, maar ook Mirjam en Kristian van Twarres hebben er heel veel zin in. “It wurdt in moai feestje!” Wil jij Twarres (en vele andere geweldige artiesten) live zien? Wacht dan niet langer en koop je ticket voor de finale NU via bitly.com/tickets-liet! 💥 . . . . #twarres #werbisto #finale #liet #liet2019 #neushoorn #leeuwarden #ljouwer #fries #frysk #frysksjongfestival #songfestival #friesland #fryslan #muzyk #muziek #live #finalist #festival

FINALIST 10 – Sequens – ‘Do bist frij’ (Frysk hjirûnder) NL / De laatste artiest in het rijtje van geweldige Liet finalisten is Sequens. Met het nummer ‘Do bist frij’ wordt een heftig onderwerp aangesneden. Angeline vertelt: “Het nummer gaat over een jong meisje dat ontsnapt is uit handen van een loverboy, doordat ze uiteindelijk zelf de moed heeft hulp te zoeken om haar vreselijke geheim te vertellen. Wat volgt is het verwerkingsproces, maar ook de wil en drang naar een nieuw begin.” ‘Do bist frij’ is een verdrietig item dat uit het leven is gegrepen. “Daar mag best even de aandacht op gelegd worden. Maar we zingen ook over onderwerpen die we zien, horen en beleven. Zoals liefde, verlangen en vrolijkheid.” Wil je dit aangrijpende nummer live horen? Wacht dan niet langer en koop je ticket voor de finale van Liet nu voor €14,- via de link in de bio! 😀 ---- FRYSK / De lêste artyst yn it rychje fan geweldige Liet finalisten is Sequens. Mei it nûmer ‘Do bist frij’ wurdt in dreech ûnderwerp oansnien. Angeline fertelt: “It nûmer giet oere in jong famke dat ûntsnapt is út de hannen fan in loverboy, trochdat sy úteinlik de moed opbrocht hat om help te sykje en har ferskriklike geheim te fertellen. Wat folget is it ferwurkingsproses, mar ek it wollen en it driuwen nei in nij begjin.” ‘Do bist frij’ is in fertrietlik diel fan it libben. “Dêr mei bêst even oandacht oan jûn wurde. Mar we sjonge ek oer ûnderwerpen dy’t wy sjogge, hearre en belibje. Sa as de leafde, it langjen en fleur.” Wolst dit oangripende nûmer live hearre? Wachtsje dan net langer en keapje dyn kaartsje foar de finale fan Liet 2019 no foar €14,- fia bit.ly/tickets-liet! 😀 . . . . #liet #liet2019 #finalist #frysksjongfestivalliet #neushoorn #leeuwarden #festival #ljouwert #friesland #fryslan #sequens #dobistfrij #lied #muziek #muzyk #fries #frysk #tickets #finale #verhaalachterhetnummer

FINALIST 9 / Dirk muzyk - Spirit of Rap movement – ‘Gearwurking’ (Frysk hjirûnder) NL / Dirk muzyk raakt met Dizze Dagen/Gearwurking letterlijk een gevoelige snaar. Dirk vertelt: “Het nummer gaat over de waarneming van de periode hier in Friesland. Het stelt aan de kaak wat er gebeurt, en stelt vragen over nieuwe manieren om ernaar te kijken. Het onderwerp raakt me in het hart. De betekenis van het nummer is voor mij de essentie, een samenvatting en de verklaring, expressie en openstelling voor de uitdaging. Het is een heel fijn vervaardigd nummer met verschillende betekenislagen. Ik hoop dat het mensen helpt zich open te stellen. Dat ze geïnspireerd raken en veel veranderen. Dat we hier op aarde weer diep begrip creëren. Dat we er onze tanden in zetten en zeggen ‘en nu gaat het anders'. Sta jij net als wij te popelen om Dirk muzyk het podium van Neushoorn te zien bestormen tijdens de finale van Liet? 🎸Bekijk al een voorproefje via http://bit.ly/Dirk-muzyk. Koop je tickets voor maar €14,- via bit.ly/tickets-liet!😍 FRYSK / Dirk Muzyk rekket mei Dizze Dagen/Gearwurking letterlik in teare snaar. Dirk fertelt: “It nûmer gjit oer de observaasje van dizze perioade hjir yn Fryslân. De stelt oan ‘kaak wat der bart. En stelt frachen oer nije wizen om der nei te sjin. It underwerp gjit my oan it hert. It nummer betekend foar mei it kernwesen, in samenvatting en de útsprekking, ekspresje en iepestelling foar de utdaging. It is in hiel fijn utwurke nummer mei differse lagen yn betsjutting. Ik hoap dat it minsken helpt har iepen te stellen. Dat se sich ynspirearje litte en de kop derfoar sette om in hiel soad feroaring te bringen. Dat we djip begrip kreëre wer wer hjir op ierde mei dwaande binne. Dat we uzze tosken deryn sette en sizze ‘blikstjinder en no gjit it oars’. Stiest krekt as ús te popeljen om Dirk Muzyk it poadium fan Neushoorn bestoarmje te sjen ûnder de finale fan Liet 2019?🎸 Sjoch alfêst nei in foarpriuwke fia http://bit.ly/Dirk-muzyk. Keapje dyn kaartsjes foar mar €14,- fia bit.ly/tickets-liet! 😍 . . . . #liet #liet2019 #finalist #frysksjongfestivalliet #neushoorn #leeuwarden #festival #ljouwert #friesland #fryslan #dirkmuzyk #spiritofrapmovement #ge