Reglement en criteria inschrijving Liet

Criteria voor inzending
Je lied is een origineel nummer in het Fries of in één van de Friese streektalen van maximaal 3 minuten. Op de datum van de finale mag het nummer niet langer dan een jaar gepubliceerd zijn. Je begeleidt jezelf of laat je begeleiden door (mede) muzikanten. 

De in te sturen video-opname moet van redelijke kwaliteit zijn, die de jury een goede indruk geeft van het nummer en de band/artiest. Het hoeft nog geen studiokwaliteit te zijn, maar de jury moet de opname wel goed kunnen beoordelen op muzikaliteit, tekst en compositie. De opname moet vergelijkbaar zijn met de uiteindelijke podiumpresentatie.

De video-opname mag maximaal 2 minuten duren en moet opgenomen zijn in landscape-formaat.

Alle muzikanten moeten minimaal 16 jaar zijn.

Inschrijven
Deelnemers presenteren zich als soloartiest of met band aan de hand van een video-opname van het nummer. De opname wordt als bijlage meegestuurd. 

Inschrijven doe je door op de website het inschrijfformulier geheel in te vullen en de gevraagde bestanden toe te voegen, voor de deadline van dinsdag 1 augustus.

Selectie
De ingezonden opnames worden beoordeeld door een selectiejury. Dit doet de selectiejury op basis van de volgende criteria:
– De kwaliteit van de muziek;
– De kwaliteit van de tekst;
– Vernieuwing/innovatie van het nummer;
– De algemene indruk van de inzending.

Bij voldoende aanmeldingen maakt de selectiejury een voorselectie. Maximaal 12 acts worden toegelaten tot de volgende ronde, waarbij het publiek middels een stemming via www.liet.frl 1 wildcard kan uitdelen. In totaal gaan 8 acts door naar de finale.

Alle acts die de voorselectie doorkomen en meedoen aan de digitale publieksstemming, zijn bereid om aan live-uitzendingen van Omrop Fryslân mee te werken.

Kosten
De organisatie betaalt geen gages uit voor de optredens. Reis- en onkosten zijn voor de deelnemers zelf. De organisatie draagt zorg voor het aanbieden van de bijbehorende productie en publiciteit.

De line-up
In de finale is de organisatie van Liet verantwoordelijk voor de line-up.

Apparatuur/backline
Voor optredens bij Omrop Fryslân wordt met verschillende backlines en soundchecktijden gewerkt. Solisten en duo’s werken met een kleine backline en soundchecken net voor of tijdens het programma. Bij kleine bands wordt met een akoestische set gewerkt (zonder drumstel). En bij een aantal grotere bands kan een volledige backline gebruikt worden, maar dit gaat in overleg. De tijden voor de soundcheck worden later bekend gemaakt.

Bij de finale op 12 oktober maken de deelnemers gebruik van de backline van de organisatie van Liet. De soundcheck zal verdeeld worden over 11 en 12 oktober, met mogelijk ook een volledige doorloop op 12 oktober. Alleen na overleg en instemming van de organisatie kan gebruik gemaakt worden van een eigen backline. Dit verzoek moet uiterlijk 15 dagen voor de finale ingediend zijn bij de organisatie van Liet.

Jury
Een deskundige vakjury beoordeelt de presentaties bij de finale van het festival Liet.

De jury hanteert daarbij weer de criteria: kwaliteit van de muziek, kwaliteit van de tekst en de algemene indruk. Bij de finale wordt het optreden en de podiumpresentatie ook meegewogen.

Daarnaast kan het publiek ook zijn/haar stem uitbrengen. Het totaal van deze stemmen geldt dan als 1 extra jurylid.

Prijzen
De juryprijs wordt bepaald door de bovenstaande jury.
Naast eeuwige roem zijn er de volgende prijzen te winnen:
1. Deelname aan het Regio Songfestival op 4 november 2023. En een professionele registratie van het winnende lied.
2. Een tekstprijs van € 250,-.
Optioneel: Mits er binnen een jaar na de finale een Liet International wordt georganiseerd dan wordt de winnaar van Liet direct geplaatst in de internationale finale.
Deze winnaar kan in dat geval rekenen op professionele begeleiding op weg naar Liet International.

Rechten
De deelnemers gaan akkoord met het gebruik door Stichting Liet ‘91 van beeld- en geluidsopnames, die door de Stichting rechten-vrij gebruikt kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden.

De informatie die de deelnemers verstrekken aan Stichting Liet ’91, mag gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op bijvoorbeeld de sociale mediakanalen van Liet.

De deelnemers verklaren en garanderen dat de teksten en/of composities geen inbreuk maken op het auteursrecht of ander recht van derden.

Het bestuur van Stichting Liet ’91 blijft eindverantwoordelijk voor alle (hier bovengenoemde) onderdelen van de Liet finale. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.